Escoltar

Documents legals i procedimentals

 • Enllaços a les guies docents de pràctiques externes curriculars
 • Documents addicionals:
  • Model de conveni de pràctiques externes
  • Model d’annex al conveni de pràctiques externes
  • Model de memòria
  • Model de qüestionari d’avaluació de pràctiques externes (estudiant)
  • Model de qüestionari d’avaluació de pràctiques externes (empresa)