Escoltar

Estructura i personal

 

Maria del Mar Socias Camacho

Directora del Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP)

Tel.: 971 25 96 98

E-mail: mariadelmar.socias@fueib.org

 

 

Pepi Villoslada Maimó

Tel.: 971 25 98 25

E-mail: pepi.villoslada@fueib.org

 

Mari Agredano Amengual

Tel.: 971 25 96 93

E-mail: maria.agredano@fueib.org

 

Caterina Celià Socias

Tel.: 971 25 96 97

E-mail: caterina.celia@fueib.org

 

Margalida Company Obrador

Tel.: 971 25 96 99

E-mail: marga.company@fueib.org