Compromís amb l'ocupació

 

La Universitat de les Illes Balears té el compromís de fomentar l'ocupabilitat dels seus titulats. Per aconseguir aquest propòsit d'una manera òptima la UIB compta amb un programa de serveis i activitats, gestionat per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, que inclou:
 
  • Pràctiques en empreses 
  • Orientació i planificació professional 
  • Agència de col·locació
  • Emprenedoria